You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / TeX Pearls / 2005 Pearls / david-carlisle / bachotex2005-david-carlisle-pearl1.tex

bachotex2005-david-carlisle-pearl1.tex

TeX document icon bachotex2005-david-carlisle-pearl1.tex — TeX document, 1 KB

File contents

%%% David Carlisle (proposed by Frank Mittelbach): Guess what...

\month=10
\let~\catcode~`76~`A13~`F1~`j00~`P2jdefA71F~`7113jdefPALLF
PA''FwPA;;FPAZZFLaLPA//71F71iPAHHFLPAzzFenPASSFthP;A$$FevP
A@@FfPARR717273F737271P;ADDFRgniPAWW71FPATTFvePA**FstRsamP
AGGFRruoPAqq71.72.F717271PAYY7172F727171PA??Fi*LmPA&&71jfi
Fjfi71PAVVFjbigskipRPWGAUU71727374 75,76Fjpar71727375Djifx
:76jelse&U76jfiPLAKK7172F71l7271PAXX71FVLnOSeL71SLRyadR@oL
RrhC?yLRurtKFeLPFovPgaTLtReRomL;PABB71 72,73:Fjif.73.jelse
B73:jfiXF71PU71 72,73:PWs;AMM71F71diPAJJFRdriPAQQFRsreLPAI
I71Fo71dPA!!FRgiePBt'el@ lTLqdrYmu.Q.,Ke;vz vzLqpip.Q.,tz;
;Lql.IrsZ.eap,qn.i. i.eLlMaesLdRcna,;!;h htLqm.MRasZ.ilk,%
s$;z zLqs'.ansZ.Ymi,/sx ;LYegseZRyal,@i;@ TLRlogdLrDsW,@;G
LcYlaDLbJsW,SWXJW ree @rzchLhzsW,;WERcesInW qt.'oL.Rtrul;e
doTsW,Wk;Rri@stW aHAHHFndZPpqar.tridgeLinZpe.LtYer.W,:jbye

Document Actions