Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2023 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST” informuje, że Walne Zebranie Członków w 2023 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) podczas konferencji BachoTeX 2023.

Zebranie rozpocznie się w niedzielę, 30 kwietnia 2023 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: niedziela, 30 kwietnia 2023 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępujących władz:
  • sprawozdanie z pracy Zarządu w latach 2019–2023,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
  • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022,
  • głosowanie nad uchwałą dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybory nowych władz stowarzyszenia
 5. Ustalenie nowych składek członkowskich. (Propozycja ustępującego Zarządu: podwyżka składek o 50%.)
 6. Wolne wnioski

 

Sekretarz GUST,
Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu