You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / TeaM-TL / O projekcie TeaM-TL

O projekcie TeaM-TL

TeaM-TL to dystrybucją Linuksa uruchamiana z płyty CD zawierającą TeX-a i skonfigurowane środowisko pracy.

Podstawowym celem jest by TeaM-TL zawierał możliwie obszerną dystrybucję TeX-a. Jako bazową dystrubucję Linuksa wybrano SLAX-a - bazującą na Slackware, a dystrybucja TeX-a to TeX Live 2005. Dystrybucja powstała jako próba realizacji pomysłu jednego z GUSTowiczów, by na jednej płycie mieć system operacyjny, TeXa, edytory - skonfigurowane i gotowe do pracy.

Pierwotną nazwą była SlaX-TL zawierająca nazwę dystrybucji bazowej i inicjały głównej zawartości TeX Live. Ze względu na możliwe naruszenie praw do nazwy i przy okazji poszerzenia grona developerów zmieniliśmy nazwę na TeaM-TL, gdzie duże litery pierwszego członu nazwy to pierwsze litery naszych imion.

Happy TeXing!

Monika Czepukojć
Tomasz Łuczak

Document Actions