You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Projekt nowego portalu GUSTu / Zespół projektowy

Zespół projektowy

Zespół projektowy tworzą członkowie GUSTu. Prosimy o nasyłanie wszelkich uwag nt. portalu pod adres: webmaster @ gust.org.pl


Jerzy Ludwichowski (Jerzy.Ludwichowski @ uni.torun.pl) – szef projektu

Bogusław Lichoński (b.lichonski @ gust.org.pl)

Jolanta Szelatyńska (j.szelatynska @ gust.org.pl)

Tomasz Przechlewski (tomasz @ gnu.univ.gda.pl)

Jakub Kulesza (qubix @ jabberpl.org)

Janusz Gumkowski (Janusz.Gumkowski @ am.torun.pl)Podczas realizacji pomagali nam także:


Michał Menczykowski – grafika

Marcin Sochacki – administrowanie pierwszym serwerem roboczym

Piotr Macuk – wsparcie Zope

Document Actions