You are here: Home / GUST / Członkowie / Członkowie wspierający

Członkowie wspierający


Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
przedstawiciel: Krzysztof Pawłowski (e-mail: pawlowski@cft.edu.pl)
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19, 00-650 Warszawa
przedstawiciel: Włodzimierz Macewicz (e-mail: W.Macewicz@ia.pw.edu.pl)
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
przedstawiciel: dr Bartłomiej Przybylski (e-mail: bap@amu.edu.pl)
Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. S. Banacha 22, 90-238 Łódź
przedstawiciel: Andrzej Nowakowski (e-mail: facmath@imul.uni.lodz.pl)
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
przedstawiciel: Witold Cieślikiewicz (e-mail: ciesl@univ.gda.pl)
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK

Plac Rapackiego 1, 87-100 Toruń
Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
przedstawiciel: Andrzej Sładek (e-mail: im@ux2.math.us.edu.pl)
Instytut Łączności

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
przedstawiciel: Grzegorz Wójcik (e-mail: info@itl.waw.pl)
Uczelniane Centrum Informatyki AGH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
przedstawiciel: Marek Valenta (e mail:valenta@uci.agh.edu.pl)
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
przedstawiciel: Krzysztof Szafran (e-mail: kszafran@mimuw.edu.pl)
Jan Jacek Swianiewicz
Przygotowanie do Druku, Wydawanie i Sprzedaż Książek

ul. Daniłowskiego 1/20, 01-833 Warszawa
przedstawiciel: Jan Jacek Swianiewicz (e-mail: jjs@post.pl)
7bulls.com

ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
przedstawiciel: Piotr Bolek (e-mail: Piotr.Bolek@7bulls.com)
PSO Sp. z o.o.

ul. Rubież 46 (budynek C3), 61-012 Poznań
przedstawiciel: Adam Liberacki (e-mail: adam.liberacki@pso.com.pl)
Wydawnictwo C.H. Beck

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
przedstawiciel: Jolanta Straszewska (e-mail: jolas@beck.pl)
Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
przedstawiciel: Agata Wylot (e-mail: awylot@iopan.gda.pl)
TEMERTECH sp. z o.o.

ul. Bolesława Śmiałego 18, 42-605 Tarnowskie Góry
przedstawiciel: Tomasz Łuczak (e-mail: tlu@temertech.com)
LINACTI

ul. Krakowska 290/5, 25-801 Kielce
przedstawiciel: Robert Urbańczyk (e-mail: robert@linacti.com)

Document Actions