You are here: Home / GUST / Biuletyn

Biuletyn

W biuletynie GUST-u są publikowane artykuły dotyczące różnych aspektów systemu TeX, typografii i grafiki komputerowej. W ostatnim okresie dużo miejsca poświęca się także publikacjom elektronicznym, hipertekstowi oraz standardom (SGML/XML/XSL, HTML, PDF, itp).
Redakcja biuletynu
Ceny biuletynu
Bibliografia (zawiera linki do artykułów archiwalnych)
Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX. ISSN: 1230-5650
Uwagi dla autorów
File BibTeX document Bibliografia - baza BibTeX - wersja polska
W bibliografii umieszczono polskie znaki diakrytyczne w kodowaniu ISO-8859-2.
File BibTeX document Bibliography - BibTeX Base - for non-polish documents
This BibTeX database containes Polish diacritics in plain TeX notation.
File PDF document Bibliografia w postaci PDF
Dokument zawiera pełną bibliografię biuletynu (sortowanie wg nazwisk), skorowidz autorów i skorowidz rzeczowy.
File Zip archive plain
Styl do przygotowania artykułów do biuletynu w systemie plain TeX.
File Zip archive latex
Styl do przygotowania artykułów do biuletynu w systemie LaTeX.

Document Actions