You are here: Home / GUST / Składki członkowskie

Składki członkowskie

Począwszy od 2024 r. składka roczna wzrasta o 50% i wynosi:

dla członków indywidualnych 90 zł
dla uczniów i studentów 45 zł
dla członków wspierających 225 zł
(+wielokrotność 75 zł)

 

  • Członkowie indywidualni w ramach składki członkowskiej otrzymują 2 biuletyny rocznie, zniżki na konferencje i szkolenia organizowane przez GUST i inne grupy TeXowe, zniżki na książki i inne materiały rozprowadzane przez GUST.
  • Składka minimalna 225 zł dla członków wspierających upoważnia do otrzymania trzech bezpłatnych kopii każdego numeru biuletynu oraz zniżek dla jednego przedstawiciela instytucji. Za każde następne 75 zł otrzymuje się dodatkową kopię biuletynu oraz zniżki dla kolejnego przedstawiciela.

Składkę prosimy wpłacać na konto:

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX – GUST
Plac Rapackiego 1, 87-100 Toruń
Bank Millennium SA, oddział w Toruniu
nr 80 11602202 0000 0000 5530 4981

Document Actions