You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

Instalacja i konfiguracja TeX Live 2003 w systemach Windows

Stanisław Wawrykiewicz

System Windows, a szczególnie jego rozliczne, niezgodne ze sobą wersje, wydaje się niezbyt przyjaznym środowiskiem dla bogatego oprogramowania TeX-owego. Pomimo znacznych postępów w ,,ujarzmieniu'' takiego środowiska, użytkownicy wciąż napotykają na problemy instalacyjne, szczególnie gdy brak systemowego wsparcia w postaci wielu programów dostępnych standardowo w systemach uniksowych. Warsztaty mają na celu przećwiczenie rozmaitych instalacji, integrowanie oprogramowania TeX-owego z różnymi programami pomocniczymi (edytory, programy graficzne), optymalizację i dostosowanie konfiguracji do własnych potrzeb itp. Pokazane zostanie użycie rozmaitych nowych programów dostępnych w dystrybucji TeX Live.

Document Actions