You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

Konfigurowanie edytora Emacs
do przygotowywania dokumentów TeX i XML

Ryszard Kubiak

  1. Przegląd najważniejszych poleceń edycyjnych
  2. Podstawowe tryby pracy
  3. Definiowanie i używanie makr
  4. Pliki konfiguracyjne
  5. Najważniejsze zmienne konfiguracyjne
  6. ELISP jako język rozszerzeń
  7. Ewaluacja wyrażeń programów ELISP-owych
  8. Tryby pracy z dokumentami TeX-owymi
  9. Tryby pracy z dokumentami XML-owymi
  10. Pomoce, poradniki, dokumentacja

Document Actions