You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

Modelowanie struktur dokumentów XML - Warsztaty

Szymon Zioło

 1. Wprowadzenie: dokumenty strukturalne XML (wykład, 45min)

  Skąd się wziął XML, co ma wspólnego z przygotowywaniem i publikowaniem tekstów i dlaczego jest taki popularny. Jak i po co modeluje się struktury dokumentów i jak sprawdza poprawność dokumentów względem tych struktur.

 2. Modelowanie struktury logicznej dokumentów przy pomocy DTD (wykład + ćwiczenia, 1h 15min)

  Dla kilku przykładowych dokumentów zaprojektujemy ich strukturę XML-ową oraz zapiszemy ją w postaci DTD. Przeanalizujemy przy okazji typowe praktyki stosowane podczas modelowania.

 3. Jak uniknąć pułapek? Konstruowanie poprawnych modeli zawartości (wykład + ćwiczenia, 30min)

  Papier wszystko zniesie, ale parser XML-owy nie. Nauczymy się więc konstruować modele poprawne i jednoznaczne.

 4. Encje i pliki, czyli fizyczna struktura dokumentów (wykład, 45min)

  Jak się odwoływać w dokumencie do DTD? Jak dołczyć jeden dokument wewnątrz innego? Jak umieścić obrazek w dokumencie XML? Odpowiedź jest jedna: encje.

 5. Studium przypadku: DocBook - popularna DTD dla dokumentacji technicznej (wykład + ćwiczenia, 45min)

  Na przykładzie standardowej DTD DocBook zobaczymy, jak wykorzystywane są poznane wcześniej mechanizmy i konstrukcje. Spróbujemy też dostosować DocBook-a do naszych specyficznych potrzeb.

 6. Inne formalizmy opisu struktur XML: XML Schema, Relax NG, Schematron (wykład + ćwiczenia, 1h 45min)

  Na DTD świat XML-owy się nie kończy. Zobaczymy, jakie są ograniczenia DTD i jak je omijać, korzystając z XML Schema. Rzucimy też okiem na inne języki modelowania struktur dokumentów.

Document Actions