You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

Zmiany w TeX Directory Structure i w nowych dystrybucjach

Stanisław Wawrykiewicz

Na oprogramowanie TeX-owe składa się bardzo wiele plików rozmaitego przeznaczenia. Już 10 lat temu rozpoczęto prace grupy roboczej w celu ustalenia optymalnego układu katalogów i rozmieszczenia plików. Zaproponowano standard TeX Directory Structure (TDS), stosowany obecnie przez wszystkie aktualnie używane dystrybucje. W 2003  r. ogłoszono zalecenia TDS nr 1.0;, do których powoli dostosowują się dystrybucje. Przedstawione zostaną najbardziej istotne zmiany zarówno w samym układzie TDS, jak i wynikające z nich zmiany w samych programach (uproszczenie i ujednolicenie konfiguracji, przeszukiwanie katalogów itp.).

Document Actions