You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

UNICODE 4.0 - podstawowe pojęcia i terminy - Tutorial

Janusz S. Bień

W sierpniu 2003 r. ukazała się czwarta wersja standardu UNICODE (1504 strony plus CD-ROM), dostępnego także pod adresem http://www.unicode.org. Stanowi to okazję do zaprezentowania założeń i podstawowych pojęć tego standardu. Wyjaśniona zostanie różnica między znakiem piśmiennym a glifem, przedstawione zostaną też własności znaków Unicodu oraz formy ich zapisu (UTF-8, UTF-16, UTF-32 itp.).

Przedyskutowane zostaną również wybrane aspekty polskiej terminologii Unicodu. Oto kilka przykładów: Czy ,,znak dostosowawczy'' to dobre tłumaczenie ,,compatibility character''? Czy ,,Arabic presentation forms'' to na pewno ,,Formularze prezentacji arabskiej'' (Word 2003), a ,,Spacing Modifier Letters'' to ,,Litery modyfikujące odstępy" (Windows XP)? Jak w języku polskim nazwać ,,Character Encoding Form'', a jak ,,Character Encoding Scheme''?

Document Actions