You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2004 / ABSTR / BachoTeX 2004

BachoTeX 2004

Narodowa Strategia Rozwoju Wolnego Oprogramowania, czyli o Wolnym Oprogramowaniu, Unii Europejskiej i polityce RP

Adam Dawidziuk

Wolne Oprogramowanie pojawia się w kręgu zainteresowania polskich polityków wszystkich orientacji. W styczniu 2004 r. rząd podjął inicjatywę wsparcia rozwoju i upowszechniania rozwoju Wolnego Oprogramowania w Polsce, wpisując stworzenie NSRWO jako jedno z zadań strategii informatyzacji RP. Zarówno koncepcja jak i zawartość dokumentu wzbudzają wiele emocji. Prace nad dokumentem trwają.

Document Actions