You are here: Home / News

News

Site News

Antykwa Półtawskiego enhanced

On September 11, 2010, the GUST e-foundry officially announced the availability of of the new version of Antykwa Półtawskiego

Antykwa Półtawskiego enhanced - Read More…

Andrzej Tomaszewski's web site

Andrzej Tomaszewski's web site

On the occasion of his 60th birthday a web site was presented to Andrzej Tomaszewski, a renown Polish typographer, book designer and GUST's friend.

Andrzej Tomaszewski's web site - Read More…

GUST font gurus interviewed

TUG has published an inteview with Bugusław Jackowski and Janusz Nowacki

GUST font gurus interviewed - Read More…

Wywiad z GUSTownymi fontowcami

TUG opublikował wywiad z Bogusławem Jackowskim i Januszem Nowackim

Wywiad z GUSTownymi fontowcami - Read More…

Inicjatywa: tworzenie fontów

Kol. Adam Elente rozpoczął budowanie witryny o tworzeniu fontów.

Inicjatywa: tworzenie fontów - Read More…

Document Actions