Jesteś w: Start / GUST / Władze / Zarząd

Zarząd

W dniu 30 kwietnia 2016 r. Walne Zebranie Członków GUST dokonało wyboru nowego Zarządu na lata 2016–2019. Po ukonstytuowaniu się skład wygląda następująco:

Jerzy Ludwichowski (Toruń) – prezes
e-mail: prezes@gust.org.pl (president@gust.org.pl)
Andrzej Tomaszewski (Warszawa) – wiceprezes
Marcin Woliński (Warszawa) – wiceprezes
Jolanta Szelatyńska (Toruń) – sekretarz i skarbnik
e-mail: sekretariat@gust.org.pl (secretary@gust.org.pl)
Piotr Strzelczyk (Gdynia)
Marek Ryćko (Gdańsk)
Paweł Jackowski (Kraków)
Adam Twardoch (Berlin)